Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han har tillbringat, han tillbringade från svenska till tyska

Översätt han har tillbringat, han tillbringade till andra språk