Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han kommer tillbaka, hon kommer tillbaka från svenska till tyska

Översätt han kommer tillbaka, hon kommer tillbaka till andra språk