Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han reser sig, han stiger upp från svenska till tyska

Översätt han reser sig, han stiger upp till andra språk