Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han tr��ffade, han m��tte från svenska till tyska

Översätt han tr��ffade, han m��tte till andra språk