Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta har du tänkt igenom från svenska till tyska

Översätt har du tänkt igenom till andra språk