Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta har låtit tillverka från svenska till tyska

Översätt har låtit tillverka till andra språk