Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hat geöffnet från svenska till tyska

Översätt hat geöffnet till andra språk