Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta helt fritt från svenska till tyska

ochund
baranur

Översätt helt fritt till andra språk