Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta helt, alldeles från svenska till tyska

ochund

Översätt helt, alldeles till andra språk