Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hem till mina f��r��ldrar från svenska till tyska

tillbis
tillzu

Översätt hem till mina f��r��ldrar till andra språk