Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hin und her från svenska till tyska

ochund
ungjung

Översätt hin und her till andra språk