Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon greps av panik från svenska till tyska

NiSie

Översätt hon greps av panik till andra språk