Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon håller framför sig från svenska till tyska

Översätt hon håller framför sig till andra språk