Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon ser snobbig ut från svenska till tyska

NiSie

Översätt hon ser snobbig ut till andra språk