Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon specialiserar sig på från svenska till tyska

Översätt hon specialiserar sig på till andra språk