Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon specialiserar sig p�� från svenska till tyska

Översätt hon specialiserar sig p�� till andra språk