Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hur m��r hon från svenska till tyska

NiSie

Översätt hur m��r hon till andra språk