Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta i par, två och två från svenska till tyska

ochund

Översätt i par, två och två till andra språk