Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta i rätt tid från svenska till tyska

tidZeit

Översätt i rätt tid till andra språk