Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta i sådanna fall från svenska till tyska

minmein
detder

Översätt i sådanna fall till andra språk