Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta i alla riktningar från svenska till tyska

medmit

Översätt i alla riktningar till andra språk