Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta i ett, hela tiden från svenska till tyska

Annons
Annons
etteins
Annons
tidZeit
Annons
Annons

Översätt i ett, hela tiden till andra språk