Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta i fönstret från svenska till tyska

vidbeim
detdas

Översätt i fönstret till andra språk