Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ibland, emellanåt från svenska till tyska

ochund
tidZeit
omvon
avvon

Översätt ibland, emellanåt till andra språk