Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ibland, emellanåt från svenska till tyska

Annons
ochund
tidZeit
Annons
omvon
avvon
Annons
Annons
Annons

Översätt ibland, emellanåt till andra språk