Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ig��r har jag m��lat från svenska till tyska

jagich

Översätt ig��r har jag m��lat till andra språk