Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta in Ruhe från svenska till tyska

slutaus
ochund

Översätt in Ruhe till andra språk