Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ins Bett gehen från tyska till svenska

Annons
Annons
Annons
undoch
Annons
Annons

Översätt ins Bett gehen till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018