Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ischmer viu besser gange ausi gmeint från svenska till tyska

detder
detdas

Översätt ischmer viu besser gange ausi gmeint till andra språk