Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ja må han leva ja ut i hundra år ja visst ska han leva ut i hundra år från svenska till tyska

Översätt ja må han leva ja ut i hundra år ja visst ska han leva ut i hundra år till andra språk