Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag kommer fr��n ��sterrike från svenska till tyska

Översätt jag kommer fr��n ��sterrike till andra språk