Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag spelar fotboll från svenska till tyska

Översätt jag spelar fotboll till andra språk