Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag tycker bättre om från svenska till tyska

Översätt jag tycker bättre om till andra språk