Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag tyckte om uppgiften från svenska till tyska

Översätt jag tyckte om uppgiften till andra språk