Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kärt barn har många namn från svenska till tyska

Översätt kärt barn har många namn till andra språk