Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klärte sich auf från svenska till tyska

auf

Översätt klärte sich auf till andra språk