Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klarar av från svenska till tyska

somals
somdie
somwie

Översätt klarar av till andra språk