Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klockan nio från svenska till tyska

nioneun
tiozehn
tredrei
elvaelf

Översätt klockan nio till andra språk