Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klockan tjugo i sex från svenska till tyska

tiozehn
tredrei

Översätt klockan tjugo i sex till andra språk