Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta komma tillbaka från svenska till tyska

kankann
tillzu
tillbis

Översätt komma tillbaka till andra språk