Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kommt zur Welt från tyska till svenska

zutill
meinmin
bistill

Översätt kommt zur Welt till andra språk