Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kramar fr��n oss från svenska till tyska

viwir
latfaul
sesehen

Översätt kramar fr��n oss till andra språk