Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ladda ner en CD från svenska till tyska

Översätt ladda ner en CD till andra språk