Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta links från tyska till svenska

Annons
zutill
bistill
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt links till andra språk