Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta lite h��r och var från svenska till tyska

ochund
varwo
Var?Wo?
varwar

Översätt lite h��r och var till andra språk