Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta man far iväg från svenska till tyska

manMann

Översätt man far iväg till andra språk