Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta man zieht sich aus från tyska till svenska

ausslut
Mannman

Översätt man zieht sich aus till andra språk