Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta med en promenad från svenska till tyska

medmit

Översätt med en promenad till andra språk