Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mein Lieblingsgetr��nkt från svenska till tyska

minmein
attdass

Översätt mein Lieblingsgetr��nkt till andra språk