Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mera känt, bekantare från svenska till tyska

Översätt mera känt, bekantare till andra språk