Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mit Zimt från svenska till tyska

medmit

Översätt mit Zimt till andra språk